Polityka prywatności aplikacji mobilnej
1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności Aplikacji mobilnej “Gaja Hornby Rec”, zwanej dalej „Aplikacją”.
2. Dane Użytkownika Aplikacji przetwarzane są przez Gaja Hornby Records M. Jamroży, P. Kozieradzki, A. Mikołajewicz s.c., NIP: 1133021289, będącą w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Instalując Aplikację i przesyłając zgłoszenie rekrutacyjne, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, e-mail, nazwa użytkownika w serwisie Instagram) zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Dane wprowadzone w Aplikacji Użytkownika nie są widoczne ani dostępne w innych Aplikacjach, przypisanych do innych Użytkowników.
5. Podczas używania Aplikacji, oprócz danych wprowadzanych przez Użytkowników, mogą być również zbierane w sposób automatyczny dane dotyczące m.in. urządzenia, typu systemu operacyjnego.
6. Wszystkie dane przesyłane przez sieć Internet są szyfrowane w celu uniemożliwienia ich odczytania.
7. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
8. W przypadku naruszenia Regulaminu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości.
9. W celu zapewnienia technicznego działania aplikacji i zapewnienia trwałości danych, dane mogą zostać kopiowane, zwielokrotniane i przechowywane na serwerach znajdujących się w serwerowniach obsługiwanych przez podmioty trzecie, świadczące usługi przechowywania i zabezpieczania danych dla Usługodawcy.
10. Wszystkie dane przechowywane są na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej.
11. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie instaluj Aplikacji bądź ją odinstaluj.
12. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej na polityki prywatności na stronie https://www.gajahornby.com
13. Użytkownik może w każdym czasie usunąć wszystkie swoje dane z aplikacji. W tym celu należy kliknąć czerwony przycisk "Usuń konto" na ekranie ustawień profilu, dostępnym po kliknięciu w zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu aplikacji.